zgodovina  |  nagrajeni člani  |  statut  |  vodstvo  
pišite nam

 

 

DVIT Maribor

 

 

 

Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor »DVIT« je samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki  se povezujejo z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

Namen društva je strokovno povezovanje članov, spoznavanja domačih in tujih dosežkov varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje splošne kulture dela pri izvajanju ukrepov varstva pri delu in ukrepov medicine dela.

 

Društvo ima naslednje cilje:

prizadevanje za strokovno raven društva,

- spodbujanje članov društva za strokovno izpopolnjevanje,

- sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društev,

- sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s področjem varnosti in varovanju zdravja pri delu,

- sodelovanje pri oblikovanju predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu,

- širjenje in popularizacija znanj s področja varnosti in varovanja zdravja pri delu preko sredstev javnega obveščanja, strokovne literature, predavanj, posvetov, tečajev, seminarjev in ekskurzij.

 

Uspešnost društva soustvarjamo njegovi člani.

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodovina  |  nagrajeni člani  |  statut  |  vodstvo

© DVIT Maribor